3EMP

Ezberbozan, Evrensel ve Efektif Mühendisler Platformu

 • Ezberbozan
 • Evrensel
 • Efektif

Dünyada çalıştıkları yerde veya şirketlerinde düzenleri değiştiren kişileri ifade eden game changer kelimesinin türkçesidir. Bizlerde EMP olarak ezber bozuyoruz çünkü yaptığımız projeleri hiçbir zaman pazarlama malzemesi olarak görmüyoruz. Tüm projelerimizi paydaşlarımız için verimli hale getirecek şekilde tasarlıyor ve ilkleri gerçekleştiriyoruz.

 

EMP’de Dünya çapında işler yapmayı hedefliyor, uluslararası anlamda da değer görmesine dikkat ediyoruz. Projelerimiz için seçtiğimiz konuların herkes tarafından benimsenmesine ve güncel olmasına dikkat ediyoruz.

Bizler için belki de en önemli olan Efektif olmaktır. Verimli projeler üretmeye, üretirken öğrenmeye ve bunları gerçekleştirirken sürekli iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz.

 • Bizler EMP olarak ‘BİR MUM DİĞER MUMU AYDINLATMAKLA IŞIĞINDAN BİR ŞEY KAYBETMEZ’ felsefesiyle çalışıyoruz. 2012 yılından beri daha verimli Mühendislerin yetişmesi için organizasyonlar yapıyor, projeler ve içerikler üretiyoruz. EMP hali hazırda binlerce üyesi ve yüzlerce gönüllüsü ile çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarımızı tamamen gönüllü yapmamız 9 yıldır enerjimizi hep yüksek tutmamıza yardımcı oluyor.

 • Mühendislik öğrencileri ve İş insanlarının, iş hayatında fark yaratacak ihtiyaçları edinmesi için gerekli olan donanımları ve yetkinlikleri kazanmasına destek olmaktır.

  • Gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerimizde ve projelerimizde yer alarak geliştirdiği yetkinliklerini iş hayatına yansıtan ve elde etmiş olduğu deneyimi paylaşan bireyler oluşmasına öncülük etmektir.

  • Gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerimizde ve projelerimizde yer alarak geliştirdiği yetkinliklerini iş hayatına yansıtan ve elde etmiş olduğu deneyimi paylaşan bireyler oluşmasına öncülük etmektir.

Saygı

 • EMP bünyesinde din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik durum ayrımı yapmamak
 • Farklı fikirleri gelişim fırsatı olarak görmek

Gönüllülük

 • Tüm paydaşları düşünerek değer üretmek
 • Paydaşlarla birlikte çalışma
 • Ortak hedefler doğrultusunda Gönüllülük Ruhuyla çalışmak

Çözüm ve Bilgi Odaklılık

 • EMP bünyesindeki çalışmalarda somut çıktılar üretmek

Sürekli İyileştirme Bilinci

 • Mevcut durumu sorgulama ve iyileştirme noktaların tespitini yapmak
 • Yeniliklere uyum sağlama ve yeniliklerin benimsenmesi için çaba sarf etmek
 • Nasıl olmayacağına değil, nasıl olacağına odaklanmak

Ahlak

 • Toplumun kültürel ve ahlaki değerlerini gözetmek

Verimlilik

İdeoloji Gütmemek

0 +
Üye
0 +
Gönüllü Çalışan
0 +
Organizasyon
0 +
Ekosistemimiz

Renklerimiz Neyi İfade Ediyor?

Bizler EMP olarak Maviyi kullanıyoruz. Her bir tonu farklı anlamlar barındıran mavi, kurumsal hayata geçişimizde bizlere öncülük ediyor.

Mavi, evrensel olarak en çok kullanılan renktir ve bu nedenle kullanımı en güvenli olandır. Güven, dürüstlük, güvenirliğin temsilcisidir. Çıktılarımızın paydaşlarımız için güvenilir olduğunu ifade eder.

Mavi, aynı zamanda sorumluluğu yansıtır. EMP gönüllüsü olan bizler, sürekli ekip olarak çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız işlerde sorumluluk alıyor ve birbirimize güveniyoruz. Bilgeliği ve öngörülebilirliği temsil eden mavi EMP ekosisteminin parçası haline gelmiştir. Bu nedenle maviyi bizler benimsiyoruz.